Masan Group là công ty mẹ giữ lợi ích kinh tế kiểm soát ở các công ty The CrownX, Masan MEATLife (“MML”) và Masan High-Tech Materials (“MSR”)
Đã sàng lọc qua hơn 30 nhà cung cấp đồng phục, và lựa chọn công ty may ATD làm nhà cung ứng hơn 5 năm qua, với chất lượng ổn định, luôn vượt mức mong đợi và duy trì quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn TQC. ISO định kỳ hằng năm
Tập Doàn Massan May Dồng Phục Áo Thun Tại ATD
Tập Doàn Masan May Dồng Phục Áo Thun Tại ATD