Chính Sách Đổi Trả

Cập nhật lần cuối: 08/06/2023

Chính sách đổi trả cung cấp những thông tin hữu ích dành cho Khách hàng mua hàng tại Công ty TNHH SX TM ATĐ.

Chính sách đổi trả này mô tả các điều khoản và điều kiện để trả lại hoặc đổi các sản phẩm được mua từ trang website dongphucatd.com .

1. Điều kiện đổi trả hàng

1.1. Chúng tôi chấp nhận đổi trả cho các sản phẩm bị lỗi, hư hỏng hoặc không giống như mô tả. 1.2. Để đủ điều kiện được trả lại hoặc đổi hàng, bạn phải thông báo cho chúng tôi trong vòng 1 – 3 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm và cung cấp bằng chứng/ hóa đơn mua hàng. 

1.3. Các sản phẩm tùy chỉnh hoặc cá nhân hóa có thể không đủ điều kiện để trả lại hoặc trao đổi, trừ khi chúng bị lỗi hoặc không giống như mô tả.

2. Quy trình đổi trả hàng

2.1. Để bắt đầu trả lại hoặc trao đổi, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua hotline 0971.819.819 hoặc 0965.551.552 và cung cấp các chi tiết sau: 

a. Số thứ tự 

b. Lý do trả lại hoặc trao đổi 

c. Mô tả vấn đề với sản phẩm

3. Tiến hành trả hàng 

3.1. Nếu việc trả lại hoặc đổi hàng là do lỗi của chúng tôi hoặc sản phẩm bị lỗi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhãn vận chuyển trả trước. 

3.2. Nếu việc trả lại hoặc trao đổi là vì bất kỳ lý do nào khác, bạn sẽ chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển trở lại.

4. Tình trạng và Bao bì Sản phẩm 

4.1. Sản phẩm đổi trả phải còn nguyên tem mác, bao bì và chưa qua sử dụng. 

4.2. Chúng tôi có quyền từ chối đổi trả nếu sản phẩm không ở tình trạng ban đầu hoặc nếu sản phẩm bị hư hỏng do xử lý hoặc sử dụng không đúng cách.

5. Hoàn tiền và Trao đổi 

5.1. Sau khi chúng tôi nhận được sản phẩm trả lại và xác minh tình trạng của sản phẩm, chúng tôi sẽ xử lý việc hoàn tiền hoặc đổi hàng trong vòng 5 – 7 ngày. 

5.2. Tiền hoàn lại sẽ được cấp cho phương thức thanh toán ban đầu được sử dụng để mua hàng. 

5.3. Việc trao đổi sẽ được xử lý dựa trên tình trạng sẵn có của sản phẩm.

6. Các mặt hàng không hoàn lại 

6.1. Các mặt hàng sau đây không được hoàn lại và không được đổi trừ khi chúng bị lỗi hoặc không như mô tả: 

a. Sản phẩm tùy chỉnh hoặc cá nhân hóa 

b. Hàng thanh lý hoặc bán

7. Sản phẩm bị hư hỏng hoặc bị lỗi 

7.1. Nếu bạn nhận được sản phẩm bị hư hỏng hoặc bị lỗi, vui lòng liên hệ ngay với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi kèm theo bằng chứng hình ảnh về hư hỏng hoặc bị lỗi. 

7.2. Chúng tôi sẽ sắp xếp để trả lại hoặc trao đổi sản phẩm bị hư hỏng hoặc bị lỗi mà không tính thêm phí cho bạn.

8. Thay đổi Chính sách Đổi trả

8.1. Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách đổi trả này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. 

8.2. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng chính sách sửa đổi trên trang web dongphucatd.com.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách đổi trả và đổi hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại hotline 0971.819.819 hoặc 0965.551.552.

Bằng cách mua hàng thông qua Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách đổi trả và đổi trả này.

Chúc Quý khách có thời gian mua sắm vui vẻ.