Chế độ bảo hành

Trước khi sản xuất hàng loạt số lượng lớn: áo mẫu phải được khách hàng phê duyệt và giữ làm đối chứng.

Với đơn hàng số lượng ít, không may áo mẫu thì duyệt chất liệu qua bảng màu, duyệt thiết kế trên email / zalo.

Trường hợp áo lỗi như thay vải chất lượng thấp hơn, không đúng màu in, không đúng màu vải chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo những điều khoản đã ghi trên hợp đồng.

Những lỗi được bảo hành:

  • Các sản phẩm bị dơ bẩn, ẩm mốc khi đến tay khách hàng
  • Các sản phẩm bị thủng, rách khi đến tay khách hàng
  • Các sản phẩm in bị lem màu, bay màu khi đến tay khách hàng
  • Các sản phẩm không đúng số đo theo size khi đến tay khách hàng

Vị trí, kích thước của sản phẩm và logo được phép sai số 5%:

  • Quá tỷ lệ sai số trên được xem là sản phẩm lỗi
  • Trong tỷ lệ sai số cho phép trên được xem là sản phẩm đúng quy định.

Hình thức bảo hành

  • May mới miễn phí 100% những sản phẩm không đạt yêu cầu
  • Sửa lại những sản phẩm bị lỗi nhỏ.