Điều Khoản Dịch Vụ Của Dongphucatd.com

Cập nhật lần cuối: 08/06/2023

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ của Đồng Phục ATĐ trước khi sử dụng trang website dongphucatd.com. Các sản phẩm sản xuất may mặc của chúng tôi được điều hành bởi Công ty TNHH SX TM ATĐ.

1. Chấp nhận điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản, bạn không thể truy cập Dịch vụ.

2. Dongphucatd.com là một nền tảng trực tuyến cung cấp các dịch vụ thiết kế và sản xuất đồng phục theo yêu cầu.

3. Điều khoản người dùng:

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên hoặc có thẩm quyền hợp pháp để ký kết các thỏa thuận trong phạm vi quyền hạn của mình.

4. Trách nhiệm của người dùng:

4.1. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình.

4.2. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào và bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. 

4.3. Bạn đồng ý không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ hoặc vi phạm quyền của người khác.

5. Sở hữu trí tuệ 

5.1. Dịch vụ và nội dung, tính năng và chức năng ban đầu của nó thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX TM ATĐ và được bảo vệ bởi bản quyền quốc tế, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác. 

5.2. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị hoặc thực hiện công khai hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng.

6. Đặt hàng và Thanh toán 

6.1. Khi đặt hàng qua Dịch vụ, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về đồng phục được yêu cầu. 

6.2. Thanh toán cho các đơn đặt hàng phải được thực hiện theo các điều khoản thanh toán được chỉ định. Việc không thanh toán kịp thời có thể dẫn đến việc hủy đơn đặt hàng của bạn. 

6.3. Tất cả giá được liệt kê trên Dịch vụ có thể thay đổi, vì vậy Khách hàng cần liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ.

7. Giao hàng và Hoàn trả

7.1. Chúng tôi sẽ cố gắng để giao đồng phục đã đặt hàng trong khung thời gian quy định. Tuy nhiên, sự chậm trễ có thể xảy ra do các trường hợp không lường trước được. 

7.2. Nếu bạn nhận được đồng phục bị lỗi hoặc không chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 3 – 5 ngày kể từ ngày nhận hàng để sắp xếp trả lại hoặc trao đổi. 

7.3. Trả lại hoặc trao đổi phải tuân theo chính sách hoàn trả của chúng tôi, có thể được tìm thấy trên trang website của chúng tôi.

8. Trách nhiệm pháp lý 

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trường hợp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ. 

9. Cập nhật Điều khoản dịch vụ

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó có hoặc không có thông báo từ Khách hàng.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào.

10. Luật điều chỉnh Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.

Chúc Quý khách có thời gian mua sắm vui vẻ.