Áo đồng phục học sinh Trường THCS Bình Phú –  Áo được tài trợ bởi ngân hàng Vietcombank bắc bình dương. Đã lựa chọn liên hệ tới Đồng Phục ATD nơi may cung cấp đồng phục chất lượng cao.

Áo đồng phục học sinh Trường THCS Bình Phú 2
Đồng Phục ATD để may cung cấp áo đồng phục công ty
Áo đồng phục học sinh Trường THCS Bình Phú
Áo đồng phục học sinh Trường THCS Bình Phú