F5757204 361B 45D9 B74E 211882946A70

Dräger là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ y tế và an toàn. Sản phẩm của Dräger bảo vệ, hỗ trợ và cứu mạng con người từ năm 1889.

“Chúng tôi có niềm đam mê trong mọi việc chúng tôi làm – chúng tôi làm việc đó cả đời”